พันธุ์เทพ สมสามารถ

ประเทศ:

เกิดวันที่: 
26 ก.ย. 2522
ประวัติ: 
รหัสสมาชิก : TP0206 ที่อยู่ 588/15 ถ.พระรามที่6 ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี กทม. 10400 TEL: 02-7295255 MOBILE: 0846733883
Played Tournament: 

Player Stats